Ispitivanje

Svaki pojedinačni uređaj, koji je kod nas proizveden, servisiran ili popravljen, ispituje sa u skladu sa standardima JUS N.H1.018/87, IEC-726/82 i DIN 42524/87. pri izlasku iz našeg pogona svaki uređaj prati overen fabrički ispitini list.

Niskonaponsko ispitivanje

Visokonaponska ispitna stanica

Ispitivanje transformatora od 3 kV snage 10 kVA (Aerodrom Beograd)